0

Політика конфіденційності

Згода користувача (далі також - «Згода») регулює відносини щодо використання функцій Сайту і загальні умови можливого надання Послуг між Виконавцем (далі також - «Власник Сайту»), з одного боку, і фізичною або юридичною особою Замовником, який прийняв умови цієї Згоди шляхом приєднання до неї в цілому і беззастережно (далі також - «Користувач сайту»), з іншого боку, далі при спільному згадуванні іменовані «сторони», а окремо - «Сторона». Ця Згода та відносини Сторін, що виникли з цієї Згоди, регулюються законодавством.

У цьому документі застосовуються такі терміни та визначення:

 • Сайт Власника / Сайт - інтернет-сайт, розміщені в домені Власника сайту і його піддоменів.
 • Згода - згода користувача з усіма доповненнями і змінами.
 • Адміністрація / представник Сайту, Власника Сайту - особа уповноважена Власником сайту на дії передбачені Згодою.
 • Відвідувач - будь-яка особа, яка перейшла на Сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його функції для ознайомлення з контентом розміщеним на Сайті.
 • Користувач - дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Згоди у власному інтересі або виступає від імені чи в інтересах представленого ним юридичної особи.

Будь-який відвідувач сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму і стати Користувачем.

Сайт містить інформацію і матеріали про страви і послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві в разі здійснення ним замовлення.

При використанні Сайту, Користувач не має права видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі Інтернет, а також вводити Користуачів, Сайт та його представників в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів.

У разі виявлення порушення прав та / або інтересів у зв'язку з використанням Сайту, в тому числі іншим Користувачем, слід повідомити про це Власника сайту, шляхом подання відповідного письмового повідомлення, повідомлення по телефону з докладним викладом обставин порушення і / або гіпертекстовим посиланням на сторінку, яка містить матеріали, якими порушуються відповідні права і / або інтереси Сайту.

Інтелектуальні права

Всі об'єкти, доступні за допомогою Сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп'ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, розміщені в рамках Сайту, є об'єктами виняткових прав Сайту і інших правовласників. Сайт надає Користувачеві право його функціонального використання в межах його загальних функціональних можливостей.

Використання Сайту іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті Контенту, а також елементів дизайну, комп'ютерних програм і баз даних які входять до складу Сайту, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загального відома, строго заборонені, якщо інше не передбачено цією Згодою та ув'язненими Договорами.

Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сайту (включаючи Контент, доступний Користувачу за допомогою Додатків), або доступ до них, крім тих випадків, коли користувач отримав такий дозвіл від сайту / Власників сайту, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, Додатками і т.п.).

Використання Користувачем Сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством, що регулює загальний захист даних або додатковими документами на використання Сайту.

Сайт може містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Сайтом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти і т.п.). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ в зв'язку з використанням Сайту, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Сайту, за винятком випадків, коли Сайт на це прямо вказує.

Повідомлення

Власник Сайту / Адміністрація / Представник сайту і особи, представниками яких є Сайт, має право надіслати Користувачеві на зазначену ним електронну адресу, телефон, посилання на сторінку в соціальних мережах інформаційні електронні повідомлення про події, що відбуваються в рамках Сайту або у зв'язку з ним і осіб яких він представляє.

Заключні положення

Дана Згода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства, що регулює загальний захист даних. Питання, не врегульовані цією Згода, підлягають вирішенню відповідно до законодавства. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Згодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Згоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не означає що решта положень НЕ є недійсними або не можуть бути застосованими.

Тимчасова бездіяльність з боку Сайту в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Згоди не позбавляє Сайт права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що Сайт відмовився від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.

Всі суперечки щодо Згоди або у зв'язку з нею підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Сайту відповідно до чинного законодавства.

Дана Згода користувача діє в рамках чинного Законодавства про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Згоди, розміщеної і / або доступної в мережі Інтернет на домені Сайту, а також інших з Користувачем договорів, або договорів які можуть бути укладені з Користувачем.

Користуючись послугами Сайту, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності персональних даних сайту (далі - Політикою Конфіденційності), і по своїй волі і в своїх інтересах дає письмову згоду на такі способи обробки Персональної інформації: збір, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення у встановлених цією Політикою цілях з використанням автоматизації або без використання таких засобів на розсуд. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Клієнт / Користувач не повинен передавати персональні дані шляхом заповнення відповідних форм.

Політика конфіденційності діє відносно всієї персональної інформації, яку Сайт, може отримати про Клієнта / Користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту.

Чому ми збираємо персональну інформацію Користувачів?

 • Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті.
 • Надання Користувачеві доступу до ресурсів Сайту і партнерів Сайту.
 • Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи телефонний дзвінок, повідомленя, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача, напрямки рекламної та іншої інформації про акції та інші послуги Сайту.
 • Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту.
 • Надання Користувачеві оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту.
 • Здійснення рекламної діяльності Сайту.
 • Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

Яку інформацію Користувачів ми збираємо?

 • Технічна інформація, автоматично збирається програмним забезпеченням Сайту під час його відвідин.
 • Персональна інформація, яку надає Користувач при заповненні відповідних форм Сайту.
 • Будь-яка інформація, що надається Користувачем на його розсуд при заповненні форм.

Технічна інформація

Під час відвідування Сайту, адміністрації Сайту автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Сюди включається IP-адресу Вашого комп'ютера (або проксі-сервера, якщо він використовується для виходу в Інтернет), ім'я Інтернет-провайдера, ім'я домену, тип браузера і операційної системи, інформація про сайт / сторінку в соціальних мережах, з якого Ви перейшли на Сайт, сторінках Сайту, які Ви відвідуєте, дату і час цих відвідин, файлах, Cookie. Це інформація аналізується нами в агрегованому (знеособленому) вигляді для аналізу відвідуваності сайту, і використовується при розробці пропозицій щодо його поліпшення та розвитку. Зв'язок між Вашою IP-адресою і Вашою персональною інформацією ніколи не розкривається третім особам, за винятком тих випадків, коли на це є згода і / або вимагає законодавство. Технічну інформацію про відвідування Сайту (знеособлену) також збирають встановлені на сайті лічильники статистики.

Додаткові умови

Адміністрація / представник Сайту / Власник сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди і без повідомлення Користувача. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики Конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила користування Сайтом. Зміни в Політику конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Політика конфіденційності знаходиться на Сайті Виконавця і його піддоменів в мережі Інтернет.

Дана Політика Конфіденційності розроблена і діє в рамках чинного Законодавства ЄС про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.

Нагороди